Sword Art Online ~Czech Version~:Volume 1 Chapter 1

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search

Sword Art Online, svazek první, kapitola první[edit]

Šedý meč mne zasáhl do ramene.

Tenká čára, v levém horním rohu mého zorného pole, se mírně zkrátila a mé srdce sevřel chlad.

Modrá čára, zvaná ukazatel života, byla vizuálním znázorněním mé životní síly. Stále mi zbývalo něco málo přes osmdesát procent. Ne, to není dostatečně výstižné – právě jsem byl přibližně o dvacet procent blíže ke smrti.

Uskočil jsem těsně předtím, než se nepřátelský meč dal do pohybu.

„Hááá…“

Hluboce jsem dýchal, abych se uklidnil. «Tělo» v tomto světě nepotřebovalo kyslík, ale tělo na druhé straně, nebo spíše tělo ležící ve skutečném světě, by těžce dýchalo. Mé ochablé ruce by byly nasáklé potem a můj srdeční tep by byl mimo tabulky.

Samozřejmě.

I když všechno, co jsem právě teď viděl, nebylo nic víc než vykreslování virtuální 3D reality a ukazatel, který se zkrátil, nebyl nic víc než hromada čísel ukazujících můj život a zásahy, tak na pravdě, že tu stále bojuji o svůj život, se nezměnilo nic.

Když o tom přemýšlíte takhle, tak tenhle souboj byl hodně neférový. Zejména proto, že «nepřítel» přede mnou, humanoid s matně zářícími pažemi pokrytými šupinami tmavě zelené barvy, s ještěří hlavou a ocasem, nejenom že nebyl člověk, ale nebyl ani živý. Byl to jen shluk digitálních dat, které systém dokázal nahradit bez ohledu na to, kolikrát byl zabit.

–Ne.

Umělá inteligence, která řídila ještěřího muže, studovala mé pohyby a zvyšovala jeho schopnost reagovat na ně s každou další vteřinou, po kterou jsem přežil. Nicméně v momentě, kdy bude tato jednotka zničena, budou ztracena i její data, namísto jejich přenesení na další, nově vytvořenou, jednotku v této oblasti.

Takže, v určitém slova smyslu, byl ještěří muž v tomto světě také živý a jedinečný.

„…Že ano?“

I když nebyla šance, že by mohl porozumět slovu, které jsem si pro sebe zamumlal, tak ještěří muž (protivník z osmdesáté druhé úrovně nazývaný «Lizardman Lord»[1]) zasyčel a usmál se, ukazujíce ostré tesáky, které vyčnívaly z jeho dlouhé čelisti.

Tohle byla realita. Všechno v tomto světě bylo skutečné. Nebyla to žádná virtuální realita nebo klam jakéhokoliv druhu.

Posunul jsem svůj dlouhý jednoruční meč v pravačce do výšky pasu a sledoval nepřítele.

Ještěří muž přesunul svůj štít držící v levačce vpřed a svou šavli nasměroval napravo.

Chladný vánek profoukl potemnělou kobkou a plamen pochodně se zatřásl. Mokrá podlaha decentně odrážela poblikávající světlo pochodně.

„Hááá…“

S ohromným výkřikem ještěří muž vyskočil. Šavle opsala ostrý oblouk a letěla ke mně. Oslepující oranžové světlo kopírovalo její trajektorii – vysokoúrovňová dovednost jednoho zásahu zakřiveného meče nazývaného «Fell Crescent».[2] Byla to impozantní dovednost meče pokrývající vzdálenost čtyř metrů během pouhých čtyř desetin sekundy.

Ale já už tento útok očekával.

Pomalu jsem zvyšoval vzdálenost, abych přiměl umělou inteligenci vykonat tento útok. Pak jsem se přiblížil k ještěřímu muži a moje mysl zaregistrovala pach spáleniny, který za sebou šavle zanechala při proříznutí vzduchu necelých pár centimetrů před mým nosem.

„…Ha!“

S krátkým výkřikem jsem se rozmáchl s mečem. Meč, nyní pokrytý blankytně modrým světlem, se prořízl skrze slabě chráněný žaludek a objevilo se jasně červené světlo představující krev. Ozval se slabý výkřik.

Nicméně můj meč se nezastavil. Systém mi pomáhal pomocí naprogramovaných pohybů a dodal dalšímu seknutí takovou rychlost, která by byla normálně nemožná.

Toto byl totiž nejdůležitější prvek všech bitev v tomto světě – «Sword Skill».[3]

Meč sekl rychle zleva a zařízl se do hrudi ještěřího muže. V tomto stavu jsem udělal otočku a třetí zásah pronikl do nepřítele ještě hlouběji než předtím.

„Raarrgh!“

Jakmile se ještěří muž probral ze ztuhnutí, protože jeho vysokoúrovňová dovednost selhala, křičel vzteky nebo možná snad strachy a pozvedl svou šavli vysoko do vzduchu.

Ale můj řetězový útok ještě neskončil. Meč se najednou sám pohyboval, tlačen jakoby pružinou, doprava, doleva a nakonec směrem nahoru, kde zasáhl jeho srdce – kritický bod.

Blankytně modrý kosočtverec opsaný mými čtyřmi po sobě jdoucími zásahy se zableskl a rozptýlil, horizontální dovednost čtyř po sobě jdoucích zásahů – «Horizontal Square».[4]

V kobce se rozsvítilo jasné světlo a pak zase zmizelo. Ve stejném okamžiku zmizel ukazatel zdraví, umístěný nad hlavou ještěřího muže, bez zanechání jedné jediné tečky.

Obrovské tělo spadlo, odpadl dlouhý ocas, a pak se najednou zastavilo a se zvukem podobným rozbíjení skla, se rozpadlo na nekonečné množství střípků a zmizelo.

Takhle vypadala «smrt» tohoto světa. Byla okamžitá a krátká – dokonalé zničení bez zanechání jedné jediné stopy.

Podíval jsem se na stav virtuálních zkušeností a na věci, které jsem dostal. Tyto informace se objevovaly fialovým písmem ve středu mého zorného pole. Očistil jsem meč před jeho zasunutím do pochvy na zádech. Couvl jsem několik kroků a sklouzl do sedu za pomoci zad přitlačených na zeď kobky.

Hluboce jsem dýchal a zavřel oči. Můj spánek začal pulzovat, pravděpodobně kvůli únavě z dlouhého boje. Několikrát jsem zavrtěl hlavou, abych se zbavil té bolesti a otevřel oči.

Zářící hodiny v pravém dolním rohu mého zorného pole ukazovaly, že je po patnácté hodině. Měl bych se dostat pryč z tohohle labyrintu, jinak se nezvládnu dostat do města ještě před setměním.

„Neměl bych už jít?“

Nebyl tu nikdo, kdo by ta slova poslouchal, ale i tak jsem je vyřkl a pomalu vstal.

Pro dnešek jsem skončil s postupem. Zase jsem nějak unikl smrti z náručí. Ale po krátkém odpočinku, hned zítra, přijde více bitev. Když bojuješ v bitvách bez stoprocentní šance na úspěch, bez ohledu na to, kolik záchranných možností sis připravil, jednou nastane ten den, kdy se k tobě otočí štěstěna zády.

Otázkou pak je, zda to nebude ještě předtím, než bude hra «ukončena». Pokud upřednostňuješ svůj život přede všemi ostatními, zůstáváš a čekáš ve vesnici, než někdo jiný dokončí hru, tak to je moudrá cesta, po které se vydat. Ale já sám chodím do předních linií každý den.

Byl jsem hráč závislý na virtuálních MMO hrách, který jen zvyšoval své statistiky v nespočetných bitvách, nebo jsem byl jenom idiot, který drze věřil, že by mohl získat svobodu pro každého v tomto světě jen za pomoci svého meče?

Když jsem vykročil směrem k východu z labyrintu, s lehkým úsměvem sebeopovržení na tváři, vzpomněl jsem si na ten den.

Před dvěma lety.

Na ten moment, kdy všechno skončilo a zároveň začalo.

Vysvětlivky[edit]
  1. Pan ještěr - monstrum ještěřího typu nacházející se na sedmdesáté čtvrté úrovni v oblasti labyrintu
  2. Padající půlměsíc - vysokoúrovňová jedno úderová dovednost jednoručního zakřiveného meče používaná zejména Kiritem
  3. Dovednost meče - speciální bojové pohyby prováděné za pomocí systému, které hráč aktivuje pomocí úvodního pohybu
  4. Vodorovný čtverec - čtyř úderová dovednost střední úrovně jednoručního meče používaná zejména Kiritem
Navigace[edit]
Zpět k Úvodním slovům Návrat k Hlavní straně Dále ke Kapitole druhé