Baka to Test to Shôkanjû:Tome 2 Illustrations

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Illustrations[edit]

Traductions[edit]

PC01[edit]

PC02[edit]

PC03[edit]

PC04[edit]

PC05[edit]

PC06[edit]

PC07[edit]

Page de Garde[edit]

Sommaire[edit]

Page 101[edit]

[???]
??? Tournoi ???

2-F Yuuji Sakamoto
2-F Akihisa Yoshii

2-B Mayumi Kikuiri
2-B Ritsuko Iwashita

2-E ???
2-A ???

2-C Yuuka Koyama
2-B Kyouji Nemoto

2-B ???
2-A ???

2-D ???
2-D ???

2-B ???
2-B ???

2-E ???
2-E ???

Poule D [???] Poule A
↑ [???]

3-C ???
3-B ???

2-B ???
2-B ???

2-C Tohru Kurosaki
2-C Isshin Noguchi

3-C ???
3-B ???

2-D ???
2-B ???

↑ [??? - (Papier)]

2-F Mizuki Himeji
2-F Minami Shimada

← [???]

2-E Ayumi Furukawa
2-E ???

← [???]

2-B ???
2-A ???

↑ [???]

↓ [???]
[???]
[???]

Page 286[edit]

[???]

Postface


Revenir au Tome 1 Retourner au Sommaire Passer à la Première Question