Gakusen Toshi Asterisk Tiếng Việt

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search
Gakusen v01 cover.jpg

Gakusen Toshi Asterisk (学戦都市アスタリスク) được viết bởi tác giả Yuu Miyazaki và minh họa bởi họa sĩ Okiura. Volume đầu tiên được phát hành vào 25 tháng 9 năm 2012. Tính đến nay đã phát hành được 7 Volume. Ngoài ra thì Gakusen Toshi Asterisk cũng đã có bản chuyển thể Manga

Gakusen Toshi Asterisk còn được dịch qua các ngôn ngữ sau:

Story Synopsis[edit]

The Academy City on water, "Rikka". This city, otherwise known as 'Asterisk', was famous for being the world's largest stage for the integrated battle entertainment <Star Wars Festival>. The young boys and girls of the <Starpulse Generation> belonging to the six academies made their wishes with Shining Armaments in their hands, vying for supremacy -- Amagiri Ayato is one of them.

Ayato arrived at Rikka at the invitation of the Student Council President of the Seidoukan Academy, Claudia, and right after that he incurred the wrath of the <Petalblaze Witch> Julis, and ended up having to duel her.

Thông Tin Chi Tiết[edit]

  • Thể loại: Action, Science Fiction, School, Romantic Comedy, Harem.
  • Tên: 学戦都市アスタリスク
  • Tác Giả: Yuu Miyazaki
  • Minh Họa: okiura
  • Số Tập: 1-7
  • Tình Trạng: Đang tiến hành

Đôi lời của người dịch[edit]

Bộ này bọn mình cũng để khá lâu rồi chưa có Edit tới . Nên sẵn đây rảnh nên Edit ném lên cho bà con luôn

Một số từ lưu ý :

Genestella : Starpulse Generation

Strega : Phù thủy

Dante : Pháp sư

Vấn đề dịch thuật[edit]

Đăng ký dịch[edit]

Người dịch phải thông báo đến trang Đăng ký dịch về chương mình đang làm

Lịch Sử Cập Nhật[edit]

  • Gakusen Toshi Asterisk Project Bắt Đầu [ 9/3/2015]
  • Gakusen Toshi Atsisk Chương 2 Hoàn thành [ 21/3/2015 ]

Gakusen Toshi Asterisk bởi Yuu Miyazaki[edit]

Volume 1 - A Chance Meeting with the Flame Princess (Full Text)[edit]

Gakusen v01 cover.jpg


Volume 2 - The Silver Beauty's Awakening (Full Text)[edit]

Gakusen v02 cover.jpg


Nhân lực[edit]

ACTIVE

Translator: AkaiRyuu
Editor:Nhocnobingox.

Tổng Quát[edit]

Gakusen Toshi Asterisk 01.A Chance Meeting with the Flame Princess (学戦都市アスタリスク 01 姫焔邂逅) (September 22, 2012) ISBN 978-4840148238
Gakusen Toshi Asterisk 02.The Silver Beauty's Awakening (学戦都市アスタリスク 02 銀綺覚醒) (January 24, 2013) ISBN 978-4840149631
Gakusen Toshi Asterisk 03.The Phoenix Rebellious Warrior (学戦都市アスタリスク 03 鳳凰乱武) (May 23, 2013) ISBN 978-4840151887
Gakusen Toshi Asterisk 04.Shattered Recollection (学戦都市アスタリスク 04 追憶闘破) (September 25, 2013) ISBN 978-4840154178
Gakusen Toshi Asterisk 05.Phoenix Champion's Decisive Battle(学戦都市アスタリスク 05 覇凰決戦) (March 25,2014) ISBN 978-4-04-066311-1
Gakusen Toshi Asterisk 06. (学戦都市アスタリスク 06 懐国凱戦) (June 25,2014) ISBN 978-4-04-066779-9
Gakusen Toshi Asterisk 07. (学戦都市アスタリスク 07 祭華繚乱) (November 25, 2014) ISBN 978-4-04-067168-0