Sword Art Online:Registration Page Saling Tagalog

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search


Pag-uulit sa paraan ng pag rehistro:

 • "First Come, First Served": i-rehistro dito ang inyong kabanata ng gustong isalin
 • Hindi lalampas sa kalahati ng kahit anong bulto ang ni-rerekomendang gawin ninyo
 • Hindi lalampas ng dalawa ang bilang ng "Translators" sa isang kabanata.


 • Hindi ito isang kontrata kung saan nakasaad na kelangan n'yong gawin ang sinulat nyo dito. Ang pinagpilian dito ay pwedeng pagkasunduan ng ibang 'translators'(kasama na inyong sarili na nag-rehistro para doon).

Sword Art Online

Tomo 1 - Aincrad

 • Prologo - Rukito TAPOS NA
 • Kabanata 1 - Rukito TAPOS NA
 • Kabanata 2 - Rukito TAPOS NA
 • Kabanata 3 - Rukito and ironB TAPOS NA
 • Kabanata 4 - Blackie and ironB - TAPOS NA
 • Kabanata 5 - ironB Pasimula pa lang
 • Kabanata 6 - Ish Pasimula pa lang
 • Kabanata 7 - Blackie TAPOS NA
 • Kabanata 8
 • Kabanata 9
 • Kabanata 10
 • Kabanata 11
 • Kabanata 12
 • Kabanata 13
 • Kabanata 14
 • Kabanata 15
 • Kabanata 16
 • Kabanata 17
 • Kabanata 18
 • Kabanata 19
 • Kabanata 20
 • Kabanata 21
 • Kabanata 22
 • Kabanata 23
 • Kabanata 24
 • Kabanata 25
 • Sulat ng May-akda

Tomo 2 - Aincrad (SAO Side Stories)

 • Prologo
 • The Black Swordsman(Itim na Eskrimador) (Aincrad ika-35 na Palapag, Pebrero 2024)
 • Warmth of the Heart(Init ng Puso) (Aincrad ika-48 na Palapag, Hunyo 2024)
 • Morning Dew Girl(Umagang Hamog na Babae) (Aincrad ika-22 na Palapag, Oktubre 2024)
 • Red-nosed Reindeer(Pulang-ilong na Usang Reno) (Aincrad ika-46 na Palapag, Disyembre 2023)
 • Sulat ng May-akda

Tomo 3 - Fairy Dance(Sayaw ng Diwata)

 • Prologo
 • Kabanata 1
 • Kabanata 2
 • Kabanata 3
 • Kabanata 4
 • Sulat ng May-akda

Tomo 4 - Fairy Dance(Sayaw ng Diwata)

 • Prologo
 • Kabanata 5
 • Kabanata 6
 • Kabanata 7
 • Kabanata 8
 • Kabanata 9
 • Sulat ng May-akda

Tomo 5 - Phantom Bullet(Multong Bala)

 • Prologo
 • Kabanata 1
 • Kabanata 2
 • Kabanata 3
 • Kabanata 4
 • Kabanata 5
 • Kabanata 6
 • Kabanata 7
 • Sulat ng May-akda

Tomo 6 - Phantom Bullet(Multong Bala)

 • Kabanata 7
 • Kabanata 8
 • Kabanata 9
 • Kabanata 10
 • Kabanata 11
 • Kabanata 12
 • Kabanata 13
 • Kabanata 14
 • Kabanata 15
 • Kabanata 16
 • Sulat ng May-akda


Bumalik sa Ugat na Pahina