Talk:Campione! Tiếng Việt

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search

cho mình hỏi ai làm chủ PJ vậy ? mình tham gia PJ được không ? Tom 07:33, 26 October 2013 (CDT)