Dai Densetsu no Yūsha no Densetsu:Volume 1 4-Koma

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search

4-Koma

DDnYnD v01 005.jpg
DDnYnD v01 006.jpg
DDnYnD v01 007.jpg
DDnYnD v01 008.jpg
DDnYnD v01 009.jpg
DDnYnD v01 010.jpg
Back to Character Introduction Return to Main Page Forward to Prologue