User:Kaen Ryu

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search

Still newbie(don't blame if I made a lot of mistake in my write so i hope all the senpai here would help me improve).Let's do it!!! Burning my spirit!!!

Kulo tesih anyar ting mriki(ampun nyalahke nggih menawi kathah kalepatan anggen kulo nulis,dadinipun kulo ngarep sedoyo sesepuh teng mriki saget ngewangi kulo dados luwih apik malih).Yo gek ndang dilakoni!! Kobongo semangatku!!! hahahahahahaha