Sword Art Online Bikol

From Baka-Tsuki
Jump to: navigation, search
Pabalat ng Tomo 1

Sword Art Online (ソードアート・オンライン, Sōdoāto Onrain) ay sarong serye kan mga Light Novel na isinurat ni Reki Kawahara asin inilarawan ni abec.

An serye ay igwang 10 tomo sa ngonyan

Ini ay isinurat bilang sarong Web Novel sa penname na "Kunori Fumio" poon pa kan 2002 asin naimprenta kan 2009 kasabay kan Accel World, sa limbag na Dengeki Bunko.


An Sword Art Online ay igwa man sa ibang taramon:


Halipot na Buod[edit]

Imposible an pagtakas hanggang dae pa natatapos an kawat; an Game Over ay boot man sabihon na tunay na «Kagadanan»-.
Warang kaaraman sa «Katotoohan» kan misteryosong pang-sunod na henerasyong MMO, an «Sword Art Online» (SAO), maabot sa sampulong ribo na parakawat an sarabay na lumaog, na nagbukas kan kurtina sa pasakit na kawat kan kagadanan.
Solong nagpartisipar sa SAO, tolos na tinanggap kan bida na si Kirito ang «Katotoohan» kaining MMO.
Sa laog kan kawat, na sarong dakulaon na kastilyo na nakalutang na may pangaran na «Aincrad», tig-linya niya ang sadiri bilang solong parakawat.
Boot na tapuson an kawat sa paagi kan pagduman sa tuktok kan kastilyo, dae natakot si Kirito na mag-solo maski gurano kadelikado. Asin dahil sa mapirit na imbitasyon ale sa sarong babaeng paralaban asin eksperto sa Rapier, si Asuna, nakipagpadis siya sa iya.
Ang tagpong ini an nagtao nin oportunidad na apodun an itinadhana na si Kirito-.


An maalamat na nobela ay nakagibo nin paglabas na may maabot 6.5 milyong page views na narekord sa personal na website.

Pagkakasunod-sunod kan mga Pangyayari[edit]

Paisi : Ang pahinang ini ay igwa kan mga impormasyon na pwedeng magraot sa indong kaogmahan sa pagbabasa. Ika ay tigpapasisi sa tigsasabing nilalaog kan pahinang ini.

Pagliwat[edit]

Listahan[edit]

Tigpapaisi an mga tagabalyo na ilista kung ano an mga kabanata na tigliliwat ninda. (Ilingon an mga Pagiromdom sa mga Tagaliwat para sa mga patakaran sa paggamit.)

Mga Pamantayan kan Pormat[edit]

Kada kabanata ay kaipuhan na nakasunod sa mga panuntunan kan pormat

Mga Pagbabago[edit]

  • Agosto 20, 2012 - Simula ng proyekto.
  • Setyembre 6, 2012 - Natapos ang Tomo 1 Kabanata 2
  • Enero 2, 2013 - Natapos ang Tomo 1 Kabanata 3
  • Enero 12, 2013 - Natapos ang Tomo 1 Kabanata 4
  • Pebrero 16, 2013 - Natapos ang Tomo 1 Kabanata 7

Sword Art Online ni Reki Kawahara[edit]

Bolyum 1 - Aincrad[edit]

Sword Art Online Vol 01 cover.jpg


Tomo 2 - Aincrad (SAO Side Stories)[edit]

Sword Art Online Vol 02 - cover.jpg

Tomo 3 - Fairy Dance(Sayaw ng Diwata)[edit]

Sword Art Online Vol 03 - 001.jpg

Tomo 4 - Fairy Dance(Bayle kan Diwata)[edit]

Sword Art Online 4 - 001.jpg

Tomo 5 - Phantom Bullet(Multong Bala)[edit]

Sword Art Online Vol 05 - cover.jpeg

Tomo 6 - Phantom Bullet(Multong Bala)[edit]

Sword Art Online Vol 06 cover.jpeg


Kawani ng Proyekto[edit]

Mga Tagasalin[edit]

Aktibo

Hindi Aktibo

Editors[edit]

AKTIBO