High School DxD (Bahasa Indonesia):Jilid 2 Ilustrasi

From Baka-Tsuki
Revision as of 13:30, 20 May 2012 by Gwilthyunman (talk | contribs) (ENG --> INA)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ini adalah gambar Ilustrasi yang disertakan dalam "High School DxD Jilid 2".